Usluge oftalmologije i optike uz osiguranje

U cilju da Vam olakša korišćanje naših usluga OKOiOKO, za sada, ima sklopljene ugovore sa pet osiguravajućih kompanija (DDOR Osiguranje, Generali, Globos, Uniqa i Wiener Stadtische). Svakodneno radimo na tome da se broj osiguravajućih kuća sa kojima ostvarujemo saradnju poveća.

Napominjemo da pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno OKOiOKU, već refundiramo troškove lečenja od osiguravača. Za korisnike GENERALI kartice, pacijenti završavaju sve direktno u našim prostorijama pošto imamo upute ove osiguravajuće kompanije, dok ostale kontaktiramo i po dobijanju uputa putem mejla, korisnik osuguranja isti potpisuje na licu mesta.