Cenovnik pregleda i intervencija u oftalmološkoj ordinaciji

Naziv pregleda/intervencije RSD
Strabološki pregled 8000
OCT4000
Pregled za specijalna kontaknta sočiva (skleralna, keratokonus)8000
Retinometrija2000
Ultrazvuk oka i orbite sa biometrijom5000
Biometrija oka3000
Pahimetrija2500
Analiza uzorka jednog oka na hlamidiju1600
Aplikacija hijaluronskog filera26000
Aplikacija kenaloga5000
Aplikacija mekog terapijskog sočiva2500
Aplikacija mekog terapijskog sočiva i pregled prednjeg segmenta4000
Bris jednog oka sa antibiogramom1200
Dnevna kriva očnog pritiska3500
Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom4500
Everzione suture17000
Excissio papilomae cutis/moluske/do 58000
Excissio papilomae cutis/moluske/preko 514000
Goldmann-ova kinetička perimetrija5000
Ispiranje suznih kanala2500
Kompjuterizovano vidno polje (jedno oko)3000
Kompjuterizovano vidno polje (oba oka)4000
Kontrola subspecijaliste4000
Kornealna topografija3000
Mali tumor kapaka bez plastike kože15000
Merenje očnog pritiska1000
Obuka za nošenje i održavanje kontaktnih sočiva2500
Odredjivanje korektivne dioptrije sa širenjem zenica5000
Odredjivanje korektivne dioptrije za naočare4000
Operacija blefarohalaze40000
Operacija halaciona (jedan)16000
Operacija halaciona (više)22000
Operacija ksantelazme25000
Operacija ksantelazme sa plastikom kože38000
Opšti specijalistički pregled6000
Patohistološka analiza6500
Pregled oftalmopatologa8000
Pregled profesora oftalmologije10000
Specijalne dijagnostičke metode SWAP (plavo/žuto) ili Flicker testiranje4000
Subspecijalistički očni pregled7500
Testovi na suvo oko (BUT, Schirmer, Lissamine Green)3000
Vadjenje stranog tela rožnjače7000
Vadjenje subtarzalnog stranog tela3000
Wavefront aberometrija4000