Oftalmološka ordinacija

Okoioko Oftalmologija predstavlja specijalističku ordinaciju u kojoj je dobrobit pacijenta glavni prioritet. Omogućava dijagnostiku i stručno lečenje niza očnih bolesti, proveru vida i precizno odredjivanje potrebne korektivne dioptrije. Najsavremenija aparatura dopunjuje stručnost osoblja i omogućava sveobuhvatni očni pregled, praćenje i terapiju.

Pregledi

Kod nas možete obaviti:
 • Specijalistički pregled (opšti pregled, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna)
 • Proveru vida i prepisivanje potrebne korektivne dioptrije
 • Širenje zenica kod dece i odredjivanje objektivne refrakcije u cikloplegiji
 • Testove za suvo oko (Schirmer, BUT, Lissamine Green)
 • Kompjuterizovano vidno polje (KVP)
 • Goldmann-ovo kinetičko vidno polje
 • Specijalne dijagnostičke metode za rano otkrivanje glaukoma (SWAP i Flicker)
 • Topografiju rožnjače
 • Wavefront aberometriju oka
 • Analizu brisa oka sa antibiogramom
 • Manje intervencije na kapcima

Oprema

Biomikroskop Haag-Streit BP 900 Led
Spalt lampa najnovije generacije koja poseduje izvor hladnog svetla za poboljsanu vizuelizaciju sa tri moguca uvelicanja 10, 16 I 25 x.
 
Camera Modul CM 900
Uz poseban softwear EyeSuite omogućava slikanje oka, dokumentovanje i precizno praćenje promena.
 
Aplanacioni tonometar - Goldmann
Najpouzdanije merenje očnog pritiska.
 
Luneau 80+ wave
Aparat najnovije generacije koji u svoju analizu uključuje podatke Shack - Hartmann-ovog wavefront senzora. Korišćenjem Luneau 80, dobijaju se najprecizniji rezultati ove vrste u oftalmologiji.
 • Auto kerato refraktometrija- automatsko merenje zakrivljenosti rožnjače i refrakcije. Meri se na usku i široku zenicu čime se može dobiti pouzdan podatak vezan za vrednost refrakcije u noćnim uslovima
 • Kornealna topografija – preko 100 000 tačaka rožnjače se mapira, kodirana šema omogućava preciznu dijagnozu odredjenih tipova promena na rožnjači (keratoconus, promenjena rožnjača kod dugogodišnjih nosioca tvrdih polu tvrdih kontaktnih sočiva, itd.)
 • Program za fitovanje kontakntih sočiva koji omogućava kreiranje sočiva prema obliku datog oka.
 • Aberometrija (visoke gustine - 1500 tačaka) - precizno odredjivanje odnosa LOA (aberacija niskog reda) I HOA (aberacija visokog reda) pruža uvid u sofisticiranu analizu kvaliteta vida i omogućava pripremu i praćenje hirurgije skidanja dioptrije.
 • Merenje obima akomodacije.
 
Haag-Streit Octopus 900
Najsavremenije vidno polje obuhvata standardno W/W testiranje (beli stimulus na beloj podlozi), Goldmann-ovo kinetičko vidno polje kao i specijalne dijagnostičke metode za rano otkrivanje glaukoma (plavi stimulus na žutoj podlozi, SWAP - short wavelength automated perimetry i Flicker (critical flicker fusion perimetry). Postoje posebne strategije testiranja za slabovide. Test (full treshold) traje samo 2.30 minuta čime je izuzetno pogodan za testiranje starijih i dece. Poseduje pravu kontrolu fiksacije i automatizovani Eye Tracking.
 
Visionix L40
22" monitor sa dinamičkom polarizacijom. Različiti optotipi za odrasle i decu. Kontrastna senzitivnost. Kolorni vid-Ishihara test. Test binokularnog vida itd.
 

Cenovnik

Naziv pregleda
Cena(RSD)
Opšti specijalistički pregled (vidna oštrina, merenje očnog pritiska, očno dno)
3500
Subspecijalistički očni pregled
4500
Pregled očnog dna
1500
Kontrolni preged
1500
Prvi pregled za kontaktna sočiva
2000
Kontrolni pregled za kontaknta sočiva
1000
Merenje očnog pritiska
450
Dnevna kriva očnog pritiska
1500
Testovi na suvo oko (BUT, Schirmer, Lissamine Green)
2000
Ispiranje suznih kanala
1500
Odredjivanje korektivne dioptrije za naočare
1500
Odredjivanje korektivne dioptrije sa širenjem zenica
2000
Kompjuterizovano vidno polje (oba oka)
2500
Kompjuterizovano vidno polje (jedno oko)
1500
Goldmann-ova kinetička perimetrija
3000
Specijalne dijagnostičke metode SWAP (plavo/žuto) ili Flicker testiranje
3500
Kornealna topografija
2500
Wavefront aberometrija
2500
Vadjenje stranog tela rožnjače
5000
Vadjenje subtarzalnog stranog tela
1000
Operacija halaciona
12000
Aplikacija mekog terapijskog sočiva
1000
Bris jednog oka sa antibiogramom
800
Bris jednog oka na hlamidiju
1400
Oftalmološka ordinacija
 • Pregledi
 • Oprema
 • Cenovnik