Oftalmološka ordinacija

Okoioko Oftalmologija predstavlja specijalističku ordinaciju u kojoj je dobrobit pacijenta glavni prioritet. Omogućava dijagnostiku i stručno lečenje niza očnih bolesti, proveru vida i precizno odredjivanje potrebne korektivne dioptrije. Najsavremenija aparatura dopunjuje stručnost osoblja i omogućava sveobuhvatni očni pregled, praćenje i terapiju.

Pregledi

Kod nas možete obaviti:
 • Specijalistički pregled (opšti pregled, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna)
 • Proveru vida i prepisivanje potrebne korektivne dioptrije
 • Širenje zenica kod dece i odredjivanje objektivne refrakcije u cikloplegiji
 • Testove za suvo oko (Schirmer, BUT, Lissamine Green)
 • Kompjuterizovano vidno polje (KVP)
 • Goldmann-ovo kinetičko vidno polje
 • Specijalne dijagnostičke metode za rano otkrivanje glaukoma (SWAP i Flicker)
 • Topografiju rožnjače
 • Wavefront aberometriju oka
 • Analizu brisa oka sa antibiogramom
 • Manje intervencije na kapcima

Oprema

Biomikroskop Haag-Streit BP 900 Led
Spalt lampa najnovije generacije koja poseduje izvor hladnog svetla za poboljsanu vizuelizaciju sa tri moguca uvelicanja 10, 16 I 25 x.
 
Camera Modul CM 900
Uz poseban softwear EyeSuite omogućava slikanje oka, dokumentovanje i precizno praćenje promena.
 
Aplanacioni tonometar - Goldmann
Najpouzdanije merenje očnog pritiska.
 
Luneau 80+ wave
Aparat najnovije generacije koji u svoju analizu uključuje podatke Shack - Hartmann-ovog wavefront senzora. Korišćenjem Luneau 80, dobijaju se najprecizniji rezultati ove vrste u oftalmologiji.
 • Auto kerato refraktometrija- automatsko merenje zakrivljenosti rožnjače i refrakcije. Meri se na usku i široku zenicu čime se može dobiti pouzdan podatak vezan za vrednost refrakcije u noćnim uslovima
 • Kornealna topografija – preko 100 000 tačaka rožnjače se mapira, kodirana šema omogućava preciznu dijagnozu odredjenih tipova promena na rožnjači (keratoconus, promenjena rožnjača kod dugogodišnjih nosioca tvrdih polu tvrdih kontaktnih sočiva, itd.)
 • Program za fitovanje kontakntih sočiva koji omogućava kreiranje sočiva prema obliku datog oka.
 • Aberometrija (visoke gustine - 1500 tačaka) - precizno odredjivanje odnosa LOA (aberacija niskog reda) I HOA (aberacija visokog reda) pruža uvid u sofisticiranu analizu kvaliteta vida i omogućava pripremu i praćenje hirurgije skidanja dioptrije.
 • Merenje obima akomodacije.
 
Haag-Streit Octopus 900
Najsavremenije vidno polje obuhvata standardno W/W testiranje (beli stimulus na beloj podlozi), Goldmann-ovo kinetičko vidno polje kao i specijalne dijagnostičke metode za rano otkrivanje glaukoma (plavi stimulus na žutoj podlozi, SWAP - short wavelength automated perimetry i Flicker (critical flicker fusion perimetry). Postoje posebne strategije testiranja za slabovide. Test (full treshold) traje samo 2.30 minuta čime je izuzetno pogodan za testiranje starijih i dece. Poseduje pravu kontrolu fiksacije i automatizovani Eye Tracking.
 
Visionix L40
22" monitor sa dinamičkom polarizacijom. Različiti optotipi za odrasle i decu. Kontrastna senzitivnost. Kolorni vid-Ishihara test. Test binokularnog vida itd.
 

Cenovnik

Naziv pregleda
Cena(RSD)
OCT
3500
Pregled za specijalna kontaknta sočiva (skleralna, keratokonus)
6000
Retinometrija
1500
Ultrazvuk oka i orbite sa biometrijom
5000
Biometrija oka
3000
Pahimetrija
2000
Analiza uzorka jednog oka na hlamidiju
1600
Aplikacija hijaluronskog filera
26000
Aplikacija kenaloga
5000
Aplikacija mekog terapijskog sočiva
1500
Aplikacija mekog terapijskog sočiva i pregled prednjeg segmenta
3500
Bris jednog oka sa antibiogramom
1100
Dnevna kriva očnog pritiska
3000
Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom
3000
Everzione suture
17000
Excissio papilomae cutis/moluske/do 5
6000
Excissio papilomae cutis/moluske/preko 5
13000
Goldmann-ova kinetička perimetrija
4000
Ispiranje suznih kanala
2000
Kompjuterizovano vidno polje (jedno oko)
2500
Kompjuterizovano vidno polje (oba oka)
3500
Kontrola subspecijaliste
3000
Kornealna topografija
2800
Mali tumor kapaka bez plastike kože
15000
Merenje očnog pritiska
900
Obuka za nošenje i održavanje kontaktnih sočiva
2500
Odredjivanje korektivne dioptrije sa širenjem zenica
4000
Odredjivanje korektivne dioptrije za naočare
3500
Operacija blefarohalaze
40000
Operacija halaciona (jedan)
16000
Operacija halaciona (više)
22000
Operacija ksantelazme
25000
Operacija ksantelazme sa plastikom kože
38000
Opšti specijalistički pregled
5000
Patohistološka analiza
6500
Pregled oftalmopatologa
7000
Pregled profesora oftalmologije
10000
Specijalne dijagnostičke metode SWAP (plavo/žuto) ili Flicker testiranje
4000
Subspecijalistički očni pregled
6500
Testovi na suvo oko (BUT, Schirmer, Lissamine Green)
3000
Vadjenje stranog tela rožnjače
7000
Vadjenje subtarzalnog stranog tela
2000
Wavefront aberometrija
3000
 

Način plaćanja

Moguće je plaćanje gotovinski ili platnim i kreditnim karticama
Okoioko oftalmoloska ordinacija i optika su uključene u sistem zdravstvenog osiguranja
Delta Generali i Uniqa.
Oftalmološka ordinacija
 • Pregledi
 • Oprema
 • Cenovnik
Način plaćanja