Informacije i zanimljivosti iz sveta oftalmologije

Kurs iz kontaktologije 07.12.2013.

 
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
PASTEROVA 2, BEOGRAD
 
Poštovani koleginice i kolege,
 
Klinika za očne bolesti održaće Kurs iz kontaktologije 07.12.2013. (subota) od 9 do 13 časova, u amfiteatru Klinike.
 
TEME KURSA IZ KONTAKTOLOGIJE:
 
09:00 – 09:45 TERAPIJSKA KONTAKTA SOČIVA, INDIKACIJE I FITOVANJE
Prim. dr Ljiljana Kovač, Klinika za očne bolesti KCS, Beograd
 
09:45 – 10:30 PREGLED RAZLIČITIH MATERIJALA I DIZAJNA KONTAKTNIH SOČIVA
Prim. mr.sci. dr Valentina Dimitrijević – Milovanović, Klinika za očne bolesti KCS, Beograd
 
10:30 – 11:15 SKLERALNA KONTAKTNA SOČIVA, INDIKACIJE I FITOVANJE
Mr.sci. dr Gordana Suvajac - Očna bolnica „Profesional – Dr Suvajac“, Beograd
 
11:15 – 12:00 NOŠENJA KONTAKTNIH SOČIVA I MOGUĆE KOMPLIKACIJE
Mr.sci. dr Danijela Ranđelović – Klinika za očne bolesti, VMA, Beograd
 
12:00 – 12:45 FITOVANJE MULTIFOKALNIH KONTAKTNIH SOČIVA
Dr Katarina Janković-Terzić - Oftalmološka ordinacija “OKOiOKO”, Beograd
 
12:45 – 13:00 PITANJA
 
MENTOR
Šef Kabineta za refrakciju oka i kontaktna sočiva
 
Prim. dr Ljiljana Kovač
 
POMOĆNIK DIREKTORA
ZA NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI RAD
DIREKTOR KLINIKE ZA OČNE BOLESTI KCS
 
Doc. dr Miroslav Knežević Prof. dr Miloš Jovanović